Title Image

Identidad

¿Quiénes somos y qué hacemos?

La FUNDACIÓN GIZABIDEA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la promoción de la educación cooperativa. Apoyamos el desarrollo de infraestructuras educativas en Debagoiena para responder de manera cooperativa y novedosa a los retos futuros de la sociedad.

Historia

Liga de Educación y Cultura Elkartea sortu zen.

Irakaskuntza eta hezkuntza jardueretarako kooperatiba bihurtu zen, eta hasieratik Arrasateko Eskola Politeknikoa babestu zuen bere ikastetxe gisa.

Liga de Educación y Cultura Elkartearen (ordurako HEZIBIDE) Batzar Nagusiak Araudi Orokorra onartu zuen Ligaren eremua beste hezkuntza-maila batzuetara zabalduz eta, ondorioz, harremanak hasi ziren aldez aurretik zeuden beste ikastetxe batzuekin (ETEO, gaur egun Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza) eta berriak sortu ziren (Irakasle Eskola, gaur egun HUHEZI).

HEZIBIDEren Zerbitzu Zentralak eta Zuzendaritza ezarri ziren. Aldi berean, erakundearen eraldaketa aztertzen hasi ziren gainerako ikastetxeak bazkide egin eta proiektu berri bateratuak aurrera eramateko.

Urte berean, eta Liga de Educación y Culturak Fundazioa eratzeko hausnarketa egin zuen, eta 1980ko azaroaren 28an egindako Batzarrean hartutako erabakiekin bere etorkizuna marraztu zuen.

Liga de Educación y Cultura Elkartearen Estatutuak aldatzea erabaki zen: bere izena aldatu eta “ESKOLA POLITEKNIKOA, José Mª Arizmendiarrieta, Sdad. Coop. Ltda.” izena hartu zuen, eta bere xede soziala azken honen helburuetara egokitu zuen.

HEZIBIDE Elkartea juridikoki sortzea erabaki zen. Liga de Educación y Culturaren hasierako helburuetako batzuk bere egingo ditu eta ikastetxeen arteko ekintzak eta proiektu berriak koordinatuko ditu. Aldi berean HEZIBIDEri atxikitako ikastetxeak irakaskuntzako kooperatiba misto bihurtu ziren.

GIZABIDEA FUNDAZIOA sortzea erabaki zen. Fundazio honek Liga de Educación y Culturaren ondareak zaindu eta babestuko ditu eta sustapen berriak egingo ditu. On Jose Mariaren ideia bideratu zen horrela, gauzatu baino lehen hil baitzen.

Otsailaren 19an izenpetu zen Gizabidea Fundazioa Eratzeko Akta Publikoa eta 1982ko urriaren 13ko Ministro Aginduz (1983ko urtarrilaren 11n argitaratu zen BOEn) onartu, sailkatu eta inskribatu zen Fundazioen Erregistroan. Hezibideko kide ziren Hezkuntza Kooperatibek bere bidea jarraitu zuten. Batetik, Mondragon Unibertsitatea sortuko zen, eta bestetik, Arizmendi Ikastola.

Historia

• 1948

Liga de Educación y Cultura Elkartea sortu zen.
• 1960

Irakaskuntza eta hezkuntza jardueretarako kooperatiba bihurtu zen, eta hasieratik Arrasateko Eskola Politeknikoa babestu zuen bere ikastetxe gisa.
• 1971

Liga de Educación y Cultura Elkartearen (ordurako HEZIBIDE) Batzar Nagusiak Araudi Orokorra onartu zuen Ligaren eremua beste hezkuntza-maila batzuetara zabalduz eta, ondorioz, harremanak hasi ziren aldez aurretik zeuden beste ikastetxe batzuekin (ETEO, gaur egun Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza) eta berriak sortu ziren (Irakasle Eskola, gaur egun HUHEZI).
• 1976

HEZIBIDEren Zerbitzu Zentralak eta Zuzendaritza ezarri ziren. Aldi berean, erakundearen eraldaketa aztertzen hasi ziren gainerako ikastetxeak bazkide egin eta proiektu berri bateratuak aurrera eramateko.
• 1980

Urte berean, eta Liga de Educación y Culturak Fundazioa eratzeko hausnarketa egin zuen, eta 1980ko azaroaren 28an egindako Batzarrean hartutako erabakiekin bere etorkizuna marraztu zuen.

Liga de Educación y Cultura Elkartearen Estatutuak aldatzea erabaki zen: bere izena aldatu eta “ESKOLA POLITEKNIKOA, José Mª Arizmendiarrieta, Sdad. Coop. Ltda.” izena hartu zuen, eta bere xede soziala azken honen helburuetara egokitu zuen.

HEZIBIDE Elkartea juridikoki sortzea erabaki zen. Liga de Educación y Culturaren hasierako helburuetako batzuk bere egingo ditu eta ikastetxeen arteko ekintzak eta proiektu berriak koordinatuko ditu. Aldi berean HEZIBIDEri atxikitako ikastetxeak irakaskuntzako kooperatiba misto bihurtu ziren.

GIZABIDEA FUNDAZIOA sortzea erabaki zen. Fundazio honek Liga de Educación y Culturaren ondareak zaindu eta babestuko ditu eta sustapen berriak egingo ditu. On Jose Mariaren ideia bideratu zen horrela, gauzatu baino lehen hil baitzen.
• 1981

Otsailaren 19an izenpetu zen Gizabidea Fundazioa Eratzeko Akta Publikoa eta 1982ko urriaren 13ko Ministro Aginduz (1983ko urtarrilaren 11n argitaratu zen BOEn) onartu, sailkatu eta inskribatu zen Fundazioen Erregistroan. Hezibideko kide ziren Hezkuntza Kooperatibek bere bidea jarraitu zuten. Batetik, Mondragon Unibertsitatea sortuko zen, eta bestetik, Arizmendi Ikastola.

 • 1948

  En 1948 se fundó la Liga de Educación y Cultura.

 • 1960

  En 1960 se convirtió en una cooperativa de actividades docentes y educativas, y desde sus inicios apoyó la Escuela Politécnica de Arrasate como su centro educativo.

 • 1971

  En 1971 la Asamblea  General de la Liga de Educación y Cultura (para entonces HEZIBIDE) aprobó un Reglamento General por el cual se ampliaba el ámbito de la Liga a otros niveles educativos y, como consecuencia de ello, comenzaron a contactar con otros centros educativos ya existentes (ETEO, actualmente Empresariales de Mondragon Unibertsitatea) y se crearon otros nuevos (Escuela de Magisterio, actualmente HUHEZI).

 • 1976

  En 1976 se implantaron los Servicios Centrales y la Dirección de HEZIBIDE. Al mismo tiempo, comenzaron a estudiar la transformación de la entidad para que el resto de centros pasaran a ser socios y poder llevar a cabo proyectos conjuntos.

 • 1980

  En 1980 la Liga de Educación y Cultura reflexionó sobre la creación de la Fundación y mediante los acuerdos adoptados en la asamblea celebrada el 28 de noviembre de 1980 comenzaron a dibujar su futuro.

  ·Se acordó modificar los estatutos de la Liga de Educación y Cultura: cambiaron el nombre por el de “ESCUELA POLITÉCNICA, José Mª Arizmendiarrieta, Sdad. Coop. Ltda.”, y adaptaron su fin social a los objetivos de esta última.


  ·
  Se acordó la creación jurídica de la Asociación HEZIBIDE. Asumió algunos de los objetivos iniciales de la Liga de Educación y Cultura y comenzó a coordinar acciones y nuevos proyectos entre centros. Al mismo tiempo, los centros adscritos a HEZIBIDE se convirtieron en cooperativas mixtas de enseñanza.

  · Se acordó la creación de la FUNDACIÓN GIZABIDEA. Dicha Fundación velará y protegerá el patrimonio de la Liga de Educación y Cultura y se encargará de promocionar nuevas actividades. De ese modo se puso en marcha la idea de don José María, que murió antes de poder llevarse a cabo.

 • 1981

  El 19 de febrero se firmó el Acta Pública de Constitución de la Fundación Gizabidea, que fue aprobada, clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones por Orden Ministerial de 13 de octubre de 1982 (publicada en el BOE el 11 de enero de 1983). Las Cooperativas Educativas que formaban parte de HEZIBIDE siguieron su curso. Por un lado, se crearía Mondragon Unibertsitatea y por otro, Arizmendi Ikastola.